NGÔI NHÀ YẾN

NGÔI NHÀ YẾN

NGÔI NHÀ YẾN

Công trình đã thực hiện

Nhà yến thị trấn Châu Thành - Tây Ninh sau 3 năm đưa vào hoạt động

Nhà yến Châu Thành - Tây Ninh

Nhà yến tọa tại thị trấn Châu Thành - Tây Ninh, thiết kế 5x25x3 kiên cố.

Nhà yến còn khoảng 1 tháng nữa tròn 3 năm tuổi, theo lời của gia chủ có tháng thu được 3 - 4 kg.

Bên ngoài nhà yến.

Bên trong nhà yến.

Tin liên quan
hình ảnh Gọi điện hình ảnh SMS hình ảnhZalo hình ảnhMessenger