NGÔI NHÀ YẾN

NGÔI NHÀ YẾN

NGÔI NHÀ YẾN

Công trình đã thực hiện

Nhà yến tại Tam Bình - Vĩnh Long

 

 

Nhà yến Tam Bình Vĩnh Long

Nhà yến được tọa tại  Hào Hiệp - Tam Bình - Vĩnh Long, với diện tích 5x20x3. Nằm trong khu vực chưa có nhà chim, vùng chim mới. Điều kiện tự nhiên tương đối tốt có sông, ruộng và cây cối nhiều.

Một số hình ảnh trong quá trình thi công.

Nhà yến áp dụng công nghệ phun giai để làm giảm độ dội âm.

Hệ thống điều khiển và hệ thống ampli được sử dụng trong nhà yến.

 

Tin liên quan
hình ảnh Gọi điện hình ảnh SMS hình ảnhZalo hình ảnhMessenger