NGÔI NHÀ YẾN

NGÔI NHÀ YẾN

NGÔI NHÀ YẾN

Công trình đã thực hiện

Mô hình 8 x14 x 2 sau khoảng 7 tháng đưa vào hoạt động tại Tân Hà - Bình Thuận

Kiểm tra định kỳ nhà yến sau khoảng 7 tháng đưa vào hoạt động.

 

 

Tin liên quan
hình ảnh Gọi điện hình ảnh SMS hình ảnhZalo hình ảnhMessenger